Sprawozdanie Telefonu Wsparcia październik 2023

Dyrektorka żłobka zareagowała natychmiastowym wezwaniem policji, która powiadomiła pogotowie ratunkowe, a następnie rodziców. Matkę przywieziono wraz z synem do szpitala oddalonego 100 km w celu przeprowadzenia obdukcji.

Sprawozdanie Telefonu Wsparcia wrzesień 2023

Urzędnik w osobie koordynatora rodziny zastępczej ani inni obecni specjaliści nie szukali rozwiązań, które powinny być zastosowane, aby przyspieszyć powrót dziecka do rodziców

Władza rodzicielska dla dobra dziecka

O tym, jak ważne jest pozostawienie pojęcia „władzy rodzicielskiej” w polskim prawie, rozmawialiśmy podczas dzisiejszego spotkania z Dorotą Dziamską w Warszawie (26/9/23). W przestrzeni publicznej pojawił się bardzo zły pomysł, wyrugowania z prawa polskiego pojęcia „władza rodzicielska i zastąpienia go „odpowiedzialnością rodzicielską”. Promotorem pomysłu jest były Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który doprowadził w 2010 […]

Propozycja pisma do dyrektora przedszkola o przywrócenie standardu mycia zębów po posiłkach.

Szanowna Pani Dyrektor! Zwracamy się do Pani z wnioskiem o przywrócenie ważnego standardu jakim jest mycie zębów po posiłkach w przedszkolu, zgodnie z zapisem Rozporządzenia MENiS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, które w par. 2 nakłada na Dyrektora obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu […]

Sprawozdanie Telefonu Wsparcia sierpień 2023

Małżeństwo nie mogło mieć własnych dzieci, więc kilkanaście lat temu wspólnie podjęli decyzję o przyjęciu pod opiekę trójki rodzeństwa porzuconych przez matkę alkoholiczkę.

Sprawozdanie Telefonu Wsparcia lipiec 2023

Gdyby w każdym przypadku sąd i inne instytucje chciały korygować błędy rodzicielskie i problemy dojrzewających dzieci, poprzez umieszczanie ich w pieczy zastępczej to musiałyby najprawdopodobniej połowę z nich odebrać spod opieki rodziców.

Sprawozdanie Telefonu Wsparcia czerwiec 2023

Powodem umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej było lekkomyślne zachowanie nastoletnich: syna i córki, którzy niezgodnie z prawdą powiedzieli w szkole, że są źle traktowani przez mamę.

Sprawozdanie Telefonu Wsparcia maj 2023

Najstarszy syn nie chciał chodzić do szkoły, więc mama zwróciła się o pomoc do psychologa szkolnego. Psycholog doszła do wniosku, że mama jest niezaradna wychowawczo i należy przyjrzeć się rodzinie

Sprawozdanie Telefonu Wsparcia marzec 2023

Pojawiła się nadzieja na powrót dzieci do rodziców. Teraz oczekujemy zgody sądu na pierwszy od dwóch lat urlop świąteczny z rodzicami.