Sprawozdanie Telefonu Wsparcia wrzesień 2023

Urzędnik w osobie koordynatora rodziny zastępczej ani inni obecni specjaliści nie szukali rozwiązań, które powinny być zastosowane, aby przyspieszyć powrót dziecka do rodziców

Władza rodzicielska dla dobra dziecka

O tym, jak ważne jest pozostawienie pojęcia „władzy rodzicielskiej” w polskim prawie, rozmawialiśmy podczas dzisiejszego spotkania z Dorotą Dziamską w Warszawie (26/9/23). W przestrzeni publicznej pojawił się bardzo zły pomysł, wyrugowania z prawa polskiego pojęcia „władza rodzicielska i zastąpienia go „odpowiedzialnością rodzicielską”. Promotorem pomysłu jest były Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który doprowadził w 2010 […]

Propozycja pisma do dyrektora przedszkola o przywrócenie standardu mycia zębów po posiłkach.

Szanowna Pani Dyrektor! Zwracamy się do Pani z wnioskiem o przywrócenie ważnego standardu jakim jest mycie zębów po posiłkach w przedszkolu, zgodnie z zapisem Rozporządzenia MENiS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, które w par. 2 nakłada na Dyrektora obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu […]