Propozycja pisma do dyrektora przedszkola o przywrócenie standardu mycia zębów po posiłkach.

Szanowna Pani Dyrektor!

Zwracamy się do Pani z wnioskiem o przywrócenie ważnego standardu jakim jest mycie zębów po posiłkach w przedszkolu, zgodnie z zapisem Rozporządzenia MENiS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach, które w par. 2 nakłada na Dyrektora obowiązek zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce.

Dzieci w wieku przedszkolnym powinny szczególnie dbać o zdrowie jamy ustnej i zębów,
bo są w grupie wiekowej najbardziej narażonej na próchnicę (jak wynika z badania „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015”). Mycie zębów w przedszkolu jest kluczowe dla uchronienia zębów dzieci przed próchnicą również poprzez wyrobienie dobrego nawyku mycia zębów po posiłku. Ten dobry, wysoki standard był starannie pielęgnowany przez dziesiątki lat w polskich przedszkolach. Został zawieszony na czas obowiązywania obostrzeń sanitarnych związanych z koronawirusem. Należy zaznaczyć, że Główny Inspektor Sanitarny zalecał utrzymanie praktyki mycia zębów w przedszkolach nawet w tamtym czasie, przy zachowaniu wyższych standardów profilaktyki epidemiologicznej.
Część placówek nie przerwało praktyki mycia zębów. Troska o dobro dzieci znalazła słuszny priorytet, nawet w sytuacji dużych trudności, jakie sprawiała wówczas realizacja standardu.

Obecnie nie ma już żadnego uzasadnienia dla utrzymywania w nadchodzących roku szkolnym szkodliwej dla dzieci przerwy od dbania o higienę jamy ustnej. Z uwagi na ogromny i rosnący problem jakim jest próchnica wśród dzieci bardzo prosimy o pilne uwzględnienie wniosku.

z poważaniem