Sprawozdanie Telefonu Wsparcia listopad 2022

Zadaniem służb i instytucji państwa, a w szczególności sądu rodzinnego, powinno być wsparcie i pomoc rodzinie w szukaniu rozwiązań, które przyczyniłyby się do poprawy postawy matki i ojca.