Sprawozdanie Telefonu Wsparcia grudzień 2022​

1-31 grudnia 2022  Liczba zgłoszeń: 29 Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6   Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 10 Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi:13