Sprawozdanie maj 2018

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW,
1-31 maja 2018
Liczba zgłoszeń: 21
Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 5
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 10
Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 6

Rodzice na sprawie w sądzie rodzinnym dowiedzieli się nieoczekiwanie, że muszą odprowadzić dziecko do rodziny zastępczej z powodu nie realizacji obowiązku szkolnego. Podczas odczytania postanowienia sądu rodzice słyszeli pierwsze zdania, później na skutek szoku, nie byli w stanie zrozumieć co sędzia do nich mówi. Nie usłyszeli także, że mają 7 dni na złożenie zażalenia. Kiedy zgłosili się do Fundacji już było po terminie zażalenia. Czternastoletnia córka była przerażona perspektywą zamieszkania w rodzinie zastępczej. Dziewczynka leczy się psychiatrycznie, od marca tego roku jest nauczana w toku indywidualnym. Wcześniej często opuszczała lekcje ze względu na stan zdrowia. Szkoła zarzuca dziewczynce, że nie odrabiała lekcji, ona tłumaczyła to nadmiarem nauki. Pedagog podważa diagnozę psychiatry, nie widzi cech depresyjnych u uczennicy. Według szkoły brak realizacji obowiązku szkoły jest oznaką demoralizacji dziewczynki. Oprócz negatywnych opinii, są również bardzo dobre. Nauczyciele nie mają zastrzeżeń do zachowania dziewczynki, uczennica słucha poleceń. Rodzicom w dokumentach zarzuca się błędy wychowawcze: „ zbyt przyjacielskie relacje matki z córką”.
Sąd postanowił umieścić dziewczynkę w rodzinie zastępczej do czasu zakończenia postępowania. Rodzice oponowali, gdyż zdają sobie sprawę jak taka zmiana rodziny może wpłynąć na stan psychiczny chorego dziecka. Pierwszy termin wskazany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na odprowadzenie córki rodzice nie dotrzymali, zadzwonili do Fundacji z prośbą o pomoc. Dzięki pomocy Fundacji udało się wstrzymać toczące się postępowanie dot. umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Z pomocą koordynatora Telefonu Wsparcia rodzice zwrócili się na piśmie do sędziego o unieważnienie decyzji. Uzasadniając powołali się na zebrane opinie dziecka świadczące o sukcesach szkolnych, chociażby wyróżnienie za występy teatralne, na szczególną więź z młodszym rodzeństwem i fakt że nikt tak nie zaopiekuje się dzieckiem jak rodzice biologiczni. Sędzia przychylił się do prośby rodziców, radość była ogromna. Rodzice byli niezmiernie wdzięczni Fundacji, że nie pozwoliliśmy rozłączyć ich z ukochaną córką.

Do Fundacji zadzwoniła mama piętnastoletniego chłopca. Szkoła zgłosiła rodzinę do sądu. Rodzice nie mają problemów z dzieckiem, jest spokojnym wrażliwym chłopcem. Kłopoty pojawiają się dopiero w szkole. Chłopiec nie jest lubiany, według rodziców dlatego że jest za spokojny. Jest pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na podstawie opinii psychologa z poradni wymagania edukacyjne powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Chłopiec uczy się w gimnazjum w rejonie, do którego nie chciał iść, ale zabrakło mu 2 punktów żeby kształcić się w wymarzonej placówce.
Pedagog szkolny uznała, że chłopiec radzi sobie źle i zgłosiła rodzinę do sądu rodzinnego. We wniosku szkoły do sądu rodzinnego czytamy, że mama spóźnia się na zebrania, a tata dziecka wyjechał za granice do pracy, zamiast zajmować się synem. Sąd wystąpił do szkoły o opinię o uczniu i otrzymał trzy różne głosy. Dyrektor szkoły widzi poprawę w zachowaniu ucznia, wychowawca nie widzi problemu w zachowaniu ucznia, a pedagog nie widzi poprawy. Kurator orzekł, że rodzina funkcjonuje prawidłowo.
Rodzina podnosi kwestię, że gdy po szkole rozeszła się wieść o toczącej się sprawie w sądzie rodzina jest stygmatyzowana. Chłopca przerosła cała sytuacja i prawdopodobnie pojawiła się depresja. Sąd zlecił badanie chłopca przez biegłego psychiatrę. Rodzice ukończyli warsztaty umiejętności rodzicielskiej chcąc wykazać sądowi, że bardzo kochają syna i zależy im na szybkim zakończeniu tej absurdalnej sytuacji. Rodzice muszą podjąć wiele wysiłku żeby dziecko realizowało obowiązek szkolny, bo bardzo niechętnie chodzi do szkoły. Rodzice chcieli zatrudnić adwokata, ale ostatecznie zdecydowali się na pomoc Fundacji. Sprawa jest monitorowana przez nas, kierujemy kolejnymi krokami rodziców w kierunku zakończenia sprawy. Rodzina czeka na termin badania syna przez biegłego sądowego.

Paragraf na rodzinę

Telefon rodzicielskiej pomocy

Spotkaliśmy się z wiceminister zdrowia panią Józefą Szczurek-Żelazko

Spotkaliśmy się z wiceminister zdrowia panią Józefą Szczurek-Żelazko. Podziękowaliśmy za uwzględnienie naszych postulatów w projekcie ustawy o medycynie szkolnej, o co zabiegaliśmy przez ostatnie pół roku

Informacje o ochronie danych osobowych przez Fundację Rzecznik Praw Rodziców i o przysługujących w związku z tym prawach

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa.

Jak można uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych?
Jak można wyrazić brak zgody na przetwarzanie moich danych?

Należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: biuro@rzecznikrodzicow.pl

Skąd Fundacja ma moje dane?
Dane osobowe zostały przekazane Fundacji w poniżej opisanych sytuacjach:
– przy okazji uczestnictwa w akcjach Fundacji, zbierania podpisów internetowych z poparciem prowadzonej przez Fundację inicjatywy lub protestu;
– poprzez wsparcie działań Fundacji jako darczyńca;
– poprzez przekazanie 1% z wyrażeniem zgody na podanie nazwiska;
– poprzez zapisanie do newslettera;
– poprzez napisanie do nas maila lub listu z prośbą o poradę lub interwencję;

Dane pojawiają się zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.
Nie powierzamy danych podmiotowi trzeciemu.
Wszystkie dane osobowe są w odpowiedni sposób chronione. Dostęp do nich mają tylko osoby uprawnione. Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej na naszym serwerze, komputerach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez uprawnionych pracowników i współpracowników Fundacji. Wszystkie pliki są odpowiednio zabezpieczone i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione. Systemy informatyczne są chronione przed awariami i niebezpieczeństwem zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Dane z Internetu – pliki cookies
Nasze strony korzystają lb mogą w przyszłości korzystać z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w komputerze lub telefonie mobilnym i przeznaczone są do korzystania ze strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Służą do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Mogą być także niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu. Jeśli ktoś nie chce otrzymywać plików cookies, może je blokować i ograniczać.

Czy muszę podać swoje dane osobowe?
Zbieramy tylko takie informacje, które są niezbędne do kontaktu i pomocy w konkretnych sprawach. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy prosić o podanie innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Podanie danych jest w każdym wypadku dobrowolne.

Jakie prawa przysługują w związku z powierzeniem danych osobowych?
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie maila na adres biuro@rzecznikrodzicow.pl
Dane osobowe będą przetwarzane tylko do momentu wycofania zgody.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania ich kopii, żądania sprostowania oraz usunięcia – wtedy, gdy nie ma obowiązku ich przechowywać – lub ograniczenia ich przetwarzania.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Jeśli nieodpowiednio zadbaliśmy o dane przysługuje prawo skargi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu i umożliwienia nam reakcji na uwagę.
Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są dane osobowe, dlatego są odpowiednio chronione.