Spotkaliśmy się z wiceminister zdrowia panią Józefą Szczurek-Żelazko. Podziękowaliśmy za uwzględnienie naszych postulatów w projekcie ustawy o medycynie szkolnej, o co zabiegaliśmy przez ostatnie pół roku. (Pielęgniarka szkolna nie ma być już kontrolerem rodziny).
Jednocześnie poprosiliśmy o poprawienie projektu standardów okołoporodowych. Nie chcemy, żeby rodzina była traktowana jak środowisko z definicji podejrzane. Lekarze i położna środowiskowa nie mogą być zobowiązywani do zgłaszania rodziny do ośrodka pomocy społecznej „w przypadku podejrzenia możliwości wystąpienia trudności opiekuńczo-wychowawczych” w rodzinie noworodka. Zabiegaliśmy też o powszechnie dostępne bezpłatne porady laktacyjne. Rozmowa była bardzo dobra. Pani minister była przychylna naszym postulatom.