Sprawozdanie Telefonu Wsparcia marzec 2024

Córka została umieszczona w placówce wychowawczej z powodu kłótni jaka wywiązała się między nią a matką, podczas odrabiania lekcji.

Tańszy prąd. Jak uzyskać wyższy limit, do kiedy złożyć oświadczenie?

„…osoby, które już w zeszłym roku złożyły dokumenty w tej sprawie i nadal spełniają warunki do podwyższonego limitu, nie muszą niczego załatwiać oraz składać tego oświadczenia ponownie. Nowe limity będą im przysługiwać automatycznie. Oświadczenie dotyczące zwiększenia limitu na energię elektryczną powinni złożyć tylko ci odbiorcy, którzy są uprawnieni do podwyższonego limitu, ale: nie złożyli oświadczenia […]