Tańszy prąd. Jak uzyskać wyższy limit, do kiedy złożyć oświadczenie?

„…osoby, które już w zeszłym roku złożyły dokumenty w tej sprawie i nadal spełniają warunki do podwyższonego limitu, nie muszą niczego załatwiać oraz składać tego oświadczenia ponownie. Nowe limity będą im przysługiwać automatycznie.

Oświadczenie dotyczące zwiększenia limitu na energię elektryczną powinni złożyć tylko ci odbiorcy, którzy są uprawnieni do podwyższonego limitu, ale:

  • nie złożyli oświadczenia wraz z wymaganymi dokumentami w ustalonym terminie w 2023 roku;
  • nie mieli prawa do zastosowania podwyższonych limitów zamrażających ceny prądu, ale nabyli go w 2024 roku.

Na złożenie tego oświadczenia mamy czas do 31 marca 2024 roku. 

Więcej:

https://deccoria.pl/artykuly/prawo-i-finanse/tanszy-prad-jak-uzyskac-wyzszy-limit-do-kiedy-zlozyc-oswiadczenie-66-17818