Sprawozdanie Telefonu Wsparcia marzec 2024

 1-31 marzec 2024

Liczba zgłoszeń: 31

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 13

Opis wybranych spraw

Po kilku miesiącach wspólnej pracy z Fundacją, rodzicom wreszcie udało się połączyć rodzinę. Córka została umieszczona w placówce wychowawczej z powodu kłótni jaka wywiązała się między nią a matką, podczas odrabiania lekcji. Mama uderzyła dziecko dłonią w plecy. Na drugi dzień w szkole córka opowiedziała zdarzenie koleżance, która zaproponowała jej wizytę u pani pedagog.  Nastolatka poskarżyła się pracownikowi oświaty na rodziców. Natychmiast została wezwana policja i pogotowie. Po przebadaniu dziewczynki przez lekarza, nie stwierdzono żadnych śladów przemocy. Pomimo tego postanowiono przewieźć dziecko do pieczy instytucjonalnej. Zawiadomiono rodziców, którzy zaproponowali umieszczenia dziecka w rodzinie, u jej cioci, ale policja stwierdziła, że nie jest im znana ta osoba i nie mogą jej powierzyć dziecka. Przez kilka miesięcy rodzice próbowali udowodnić, że poza  jednym incydentem, prawidłowo sprawowali opiekę nad córką. Dziewczynka zaraz po rozdzieleniu z rodzicami zdała sobie sprawę, że popełniła poważny błąd, wierząc w słowa pedagoga. Uwierzyła mu, że wróci po dwóch dniach do rodziców, ale tak się nie stało. Przeżyła ogromną traumę spotykając się z prawdziwą przemocą w placówce do której trafiła. Rodzice z pomocą Fundacji przez kilka miesięcy walczyli o powrót dziecka do domu. Dzisiaj nastolatka jest już z rodzicami i bratem, ale nadal nad rodziną  sprawowany jest nadzór kuratorski. Dopóki sprawa się nie zakończy rodzice będą z nami w kontakcie. Najgorsze chwile mają już za sobą. Opis wybranych sp raw