Sprawozdanie luty 2020

1-29 lutego 2020 Liczba zgłoszeń: 26 Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6 Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11 Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 9   Kobieta, którą objęliśmy pomocą, jest w emocjonalnej i finansowej zależności od ojca swoich dzieci, sprawcy przemocy nie mając wsparcia w swoim środowisku, ma bardzo ograniczoną możliwość zmiany […]

Spotkanie z Pełnomocnik rządu ds Demografii

Spotkaliśmy się dziś z wiceminister Barbarą Sochą, Pełnomocnikiem Rządu ds Demografii, żeby prosić o podjęcie trzech problemów dotyczących polskich rodzin. Pierwszy to odbieranie dzieci bez wyroku sądu. Codziennie zgłaszają się do naszej Fundacji kolejne rodziny poszkodowane pochopnym stosowaniem tego prawa. Drugi to potrzeba uruchomienia mediacji między rozwodzącymi się rodzicami. Brak porozumienia w takich sytuacjach jest […]

W obronie szkoły w Grzędzie

Zwróciliśmy się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań w obronie likwidowanej szkoły w Grzędzie. O interwencję poprosiła nas społeczność lokalna „(…)Działania społeczności Grzędy i ośmiu okolicznych wsi w obronie szkoły, wyróżniają się determinacją i profesjonalizmem spośród wielu działań z jakimi mamy do czynienia jako Fundacja i są wspaniałym przykładem działania społeczeństwa obywatelskiego. […]

Uczestniczymy w spotkaniu z Abby Johnson

Marzena Kąkała w imieniu Fundacji uczestniczyła w sejmie w spotkaniu z Abby Johnson, której historia życia została opowiedziana w filmie „Nieplanowane”. Wysoko postawiona pracownica aborcyjnej organizacji Planned Parenthood opowiadała o tym jak zrozumiała czym naprawdę jest aborcja i została działaczem pro-life. Spotkanie było częścią konferencji pt. „Formy wsparcia dla kobiet w ciąży znajdujących się w […]

Zakopane się nie daje

W Fundacji miało miejsce spotkanie z przedstawicielami gminy Zakopane. To jedyna gmina w Polsce, która od 10 lat odmawia wprowadzenia na swoim terenie systemu odbierania dzieci rodzicom na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rada Miasta Zakopane trwa na stanowisku, że nie będzie działać przeciw rodzinie, mimo powtarzających się gróźb rozwiązania rady przez wojewodę. […]