Spotkanie z Pełnomocnik rządu ds Demografii

Spotkaliśmy się dziś z wiceminister Barbarą Sochą, Pełnomocnikiem Rządu ds Demografii, żeby prosić o podjęcie trzech problemów dotyczących polskich rodzin.
Pierwszy to odbieranie dzieci bez wyroku sądu. Codziennie zgłaszają się do naszej Fundacji kolejne rodziny poszkodowane pochopnym stosowaniem tego prawa.
Drugi to potrzeba uruchomienia mediacji między rozwodzącymi się rodzicami. Brak porozumienia w takich sytuacjach jest rosnącym lawinowo problem społecznym. Trzeci problem, który zgłosiliśmy to brak realnego dostępu do znieczulenia przy porodzie.
Pani minister Socha zaprosiła nas na marcowe posiedzenie Rady Rodziny, która może wypracować rozwiązania tych problemów i rekomendować je rządowi.