W obronie szkoły w Grzędzie

Zwróciliśmy się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań w obronie likwidowanej szkoły w Grzędzie. O interwencję poprosiła nas społeczność lokalna

„(…)Działania społeczności Grzędy i ośmiu okolicznych wsi w obronie szkoły, wyróżniają się determinacją
i profesjonalizmem spośród wielu działań z jakimi mamy do czynienia jako Fundacja i są wspaniałym przykładem działania społeczeństwa obywatelskiego. Wspólna akcja dyrekcji szkoły, nauczycieli, rady rodziców wsparta przez księdza proboszcza parafii św. Mikołaja w Grzędzie i Sołectwo, zasługuje na uznanie i poparcie. W naszej ocenie utrzymanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej
w Grzędzie jest wartościowe i zasadne.

Prosimy Pana Ministra o podjęcie działań, które zapobiegną odebraniu dzieciom z gminy Bisztynek miejsca nauki i pozwolą im zobaczyć, że aktywność obywatelska ich rodziców i osób cieszących się autorytetem w lokalnej społeczności, znajduje uznanie w oczach Ministra Edukacji Narodowej i przynosi owoce”.