Uczestniczymy w spotkaniu z Abby Johnson

Marzena Kąkała w imieniu Fundacji uczestniczyła w sejmie w spotkaniu z Abby Johnson, której historia życia została opowiedziana w filmie „Nieplanowane”. Wysoko postawiona pracownica aborcyjnej organizacji Planned Parenthood opowiadała o tym jak zrozumiała czym naprawdę jest aborcja i została działaczem pro-life.
Spotkanie było częścią konferencji pt. „Formy wsparcia dla kobiet w ciąży znajdujących się w sytuacji kryzysowej” organizowanej przez parlamentarny zespół na rzecz życia i rodziny pod patronatem RPD. Oprócz historii życia opowiedzianej przez Abby Johnson, zostały omówione problemy kobiet w ciąży znajdujących się w trudnych sytuacjach. Takim matkom także pomagamy w ramach naszego telefonu wsparcia http://mamaniejestsama.pl/