Termin zbierania podpisów pod inicjatywą „Nigdy więcej nauki zdalnej”

Jeśli chcemy, żeby sejm zajął się jeszcze w tym roku szkolnym projektem „Nigdy więcej nauki zdalnej”to musimy zebrać 100 tysięcy podpisów do 28 lutego,czyli w takim czasie jaki mielibyśmy bez epidemii. Koniec lutego to nasz nowy, wewnętrzny termin. Rodzice. zawijamy rękamy i zbieramy!