Sprawozdanie sierpień 2020

1-31 sierpnia 2020   Liczba zgłoszeń: 23   Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 4  Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci 8  Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 11 

Ortografia w wierszykach Ż

Premiera książki Ortografia w wierszykach Ż, Tomasza Elbanowskiego więcej