Sprawozdanie sierpień 2020

1-31 sierpnia 2020  

Liczba zgłoszeń: 23  

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 4 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci 8 

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 11