Sprawozdanie wrzesień 2020

1-30 września 2020  

Liczba zgłoszeń: 28  

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci:  6 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci 9 

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 13