Sprawozdanie Telefonu Wsparcia grudzień 2023

Na miejscu opiekunowie zastali policę i karetkę pogotowia, która przyjechała z powodu ich córki. Tego dnia pedagog przeprowadzała ankietę w klasie dotyczącą przyszłości dzieci. Nastolatka napisała, że ona i tak długo nie pożyje, więc nie będzie rozmyślać nad swoją przyszłością.

Drodzy Przyjaciele Fundacji!

Dziękujemy za wspólne działania w tym roku i życzymy pełnych spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2024 roku!  Tomasz i Karolina Elbanowscy.

Zapraszamy na rozmowę Lidii Sankowskiej-Grabczuk z Dorotą Dziamską, ekspertem Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.

„Odpowiedzialność rodzicielska” zabiera prawa rodzicom i krzywdzi dzieci!

Sprawozdanie Telefonu Wsparcia listopad 2023

Ograniczanie dostępu do mediów społecznościowych również według nauczyciela jest przemocą. Rodzice obserwując dziecko są przekonani, że wielogodzinne korzystanie z komputera i komórki ma bardzo zły wpływ na syna. Chłopiec stał się agresywny, opuścił się w nauce, a w relacjach z rodzicami nastąpiło znaczne pogorszenie. Nauczyciel stojący mocno po stronie ucznia zgłosił rodzinę do MOPR-u i na policję.

Edukacja na rozdrożu. Debata w trosce o polskie dzieci i młodzież

Zapraszamy na cykl ogólnopolskich debat eksperckich na temat problemów w polskim systemie oświaty. Celem debat jest rozpoznanie przyczyn problemów oraz zdefiniowanie sposobów ich rozwiązania. Wnioski zostaną przekazane gremiom odpowiedzialnym za kreowanie polityki oświatowej naszego państwa, w tym Sejmowej Komisji Edukacji i MEiN. Organizator debat: Pracownia Pedagogiczna im. prof. Ryszarda Więckowskiego w Zwardoniu Współorganizatorzy: Mazowieckie Samorządowe […]

Sprawozdanie Telefonu Wsparcia październik 2023

Dyrektorka żłobka zareagowała natychmiastowym wezwaniem policji, która powiadomiła pogotowie ratunkowe, a następnie rodziców. Matkę przywieziono wraz z synem do szpitala oddalonego 100 km w celu przeprowadzenia obdukcji.

Sprawozdanie Telefonu Wsparcia wrzesień 2023

Urzędnik w osobie koordynatora rodziny zastępczej ani inni obecni specjaliści nie szukali rozwiązań, które powinny być zastosowane, aby przyspieszyć powrót dziecka do rodziców

Władza rodzicielska dla dobra dziecka

O tym, jak ważne jest pozostawienie pojęcia „władzy rodzicielskiej” w polskim prawie, rozmawialiśmy podczas dzisiejszego spotkania z Dorotą Dziamską w Warszawie (26/9/23). W przestrzeni publicznej pojawił się bardzo zły pomysł, wyrugowania z prawa polskiego pojęcia „władza rodzicielska i zastąpienia go „odpowiedzialnością rodzicielską”. Promotorem pomysłu jest były Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który doprowadził w 2010 […]

Propozycja pisma do dyrektora przedszkola o przywrócenie standardu mycia zębów po posiłkach.

Szanowna Pani Dyrektor! Zwracamy się do Pani z wnioskiem o przywrócenie ważnego standardu jakim jest mycie zębów po posiłkach w przedszkolu, zgodnie z zapisem Rozporządzenia MENiS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, które w par. 2 nakłada na Dyrektora obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu […]

Sprawozdanie Telefonu Wsparcia sierpień 2023

Małżeństwo nie mogło mieć własnych dzieci, więc kilkanaście lat temu wspólnie podjęli decyzję o przyjęciu pod opiekę trójki rodzeństwa porzuconych przez matkę alkoholiczkę.