Sprawozdanie Telefonu Wsparcia grudzień 2023

1-31 grudnia 2023

Liczba zgłoszeń: 24

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 8

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 9

Opis wybranych spraw

Kolejna historia dotyczy rodziny zamieszkującej w południowej Polsce, w wiosce, gdzie wszyscy się znają. Pewnego dnia rodzice otrzymali telefon ze szkoły, żeby natychmiast zgłosili się do placówki. Na miejscu opiekunowie zastali policę i karetkę pogotowia, która przyjechała z powodu ich córki. Tego dnia pedagog przeprowadzała ankietę w klasie dotyczącą przyszłości dzieci. Nastolatka napisała, że ona i tak długo nie pożyje, więc nie będzie rozmyślać nad swoją przyszłością. To stwierdzenie postawiło szkołę na nogi. Ponadto dziewczynka miała na rękach zarysowania, które wykonała za pomocą temperówki. Pedagog stwierdził, że dziecko ma myśli samobójcze, a powodem tego jest sytuacja rodzinna. Matka nie panując nad swoimi emocjami wykrzyczała przy policji cały swój żal do szkoły. Miała pretensje, że szkoła wzywając służby zachowała się nieadekwatnie do sytuacji. Na miejsce przyjechał ojciec powiadomiony przez matkę. Rodzice oczekiwali od dyrekcji szkoły, że zanim podejmie tak drastyczne  działania, pedagog zaprosi rodziców na rozmowę w sprawie córki. Taka reakcja szkoły wywołała plotki w lokalnym środowisku. Rodzina była spokojna i bardzo dbała o swoją opinię.

Lekarz po zbadaniu dziewczynki nie stwierdził śladów przemocy ani zaburzeń psychicznych. Wykluczył również myśli samobójcze u nastolatki. Matka zadzwoniła do kuratorium oświaty, przedstawiła  zdarzenie jakie miało miejsce na terenie placówki oświatowej i dowiedziała się, że uczniowie powinni być objęci pomocą psychologiczną po takim zajściu. Niestety nic takiego się nie stało.  Zrozpaczeni rodzice  skontaktowali się z koordynatorem Telefonu Wsparcia. Rodzicom została założona Niebieska Karta. Rodzina jest obecnie objęta monitoringiem  prowadzonym przez pracowników socjalnych. Rodzice uczestniczą w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego. Córka jest pod opieką psychologa. Fundacja wspiera rodziców w tych trudnych chwilach.