Sprawozdanie Telefonu Wsparcia listopad 2023

1-30 listopada 2023 

Liczba zgłoszeń

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 5 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 10

Opis wybranych spraw

Chłopiec skarżył się w szkole na rodziców, że ograniczają jego wolność, zmniejszają czas korzystania z telefonu komórkowego i komputera. Wychowawca od początku roku szkolnego przekonywał uczniów, że mogą skarżyć na swoich opiekunów, gdy w ich odczuciu w stosują przemoc psychiczną lub fizyczną. Ograniczanie dostępu do mediów społecznościowych również według nauczyciela jest przemocą. Rodzice obserwując dziecko są przekonani, że  wielogodzinne korzystanie z komputera i komórki ma bardzo zły wpływ na syna. Chłopiec stał się agresywny, opuścił się w nauce,  a w relacjach z rodzicami nastąpiło znaczne pogorszenie. Nauczyciel stojący mocno po stronie ucznia zgłosił rodzinę do MOPR-u i na policję. Zostały uruchomione procedury Niebieskiej Karty. Rodzice zostali wezwani na policję, a obecnie systematycznie są wzywani na grupę roboczą do MOPR. Za namową koordynatora Telefonu Wsparcia, rodzice zapisali dziecko do psychologa i zbierają dobre opinie wykluczające zarzuty przemocy domowej. Fundacja jest w stałym kontakcie z rodzicami pomagamy im przejść przez ten trudny czas uświadamiając o ich prawach.