Dorota Dziamska ekspert Fundacji prowadzi szkołę w TVP2

„Wielkie Dzieła Małych Rąk” to magazyn tworzony we współpracy z ekspertami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizuje on podstawę programową i wykorzystuje materiały edukacyjne opracowane przez ministerstwo. To nowatorskie podejście do edukacji obejmujące takie dziedziny jak: matematyka, język polski, przyroda, języki obce, a także zajęcia ruchowe i naukę przez zabawę. Prowadzącą i autorką programu jest ekspert MEN ds. […]

Zabiegamy o dodatkowe prawa dla rodziców w związku z zamknięciem szkół

Spotkaliśmy się z Bartoszem Marczukiem i Dorotą Bojemską z Rady Rodziny, którzy rozmawiali z nami w imieniu rządu. Przekazaliśmy głosy pracujących rodziców na temat problemów jakie spowodowało zamknięcie szkół i przedszkoli. Prosiliśmy żeby podnieść wiek od którego przysługuje rodzicom prawo do zwolnienia z pracy na dziecko. Jest wiele dzieci, które maja więcej niż 8 lat […]

Sprawozdanie luty 2020

1-29 lutego 2020 Liczba zgłoszeń: 26 Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6 Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11 Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 9   Kobieta, którą objęliśmy pomocą, jest w emocjonalnej i finansowej zależności od ojca swoich dzieci, sprawcy przemocy nie mając wsparcia w swoim środowisku, ma bardzo ograniczoną możliwość zmiany […]

Spotkanie z Pełnomocnik rządu ds Demografii

Spotkaliśmy się dziś z wiceminister Barbarą Sochą, Pełnomocnikiem Rządu ds Demografii, żeby prosić o podjęcie trzech problemów dotyczących polskich rodzin. Pierwszy to odbieranie dzieci bez wyroku sądu. Codziennie zgłaszają się do naszej Fundacji kolejne rodziny poszkodowane pochopnym stosowaniem tego prawa. Drugi to potrzeba uruchomienia mediacji między rozwodzącymi się rodzicami. Brak porozumienia w takich sytuacjach jest […]

W obronie szkoły w Grzędzie

Zwróciliśmy się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań w obronie likwidowanej szkoły w Grzędzie. O interwencję poprosiła nas społeczność lokalna „(…)Działania społeczności Grzędy i ośmiu okolicznych wsi w obronie szkoły, wyróżniają się determinacją i profesjonalizmem spośród wielu działań z jakimi mamy do czynienia jako Fundacja i są wspaniałym przykładem działania społeczeństwa obywatelskiego. […]

Uczestniczymy w spotkaniu z Abby Johnson

Marzena Kąkała w imieniu Fundacji uczestniczyła w sejmie w spotkaniu z Abby Johnson, której historia życia została opowiedziana w filmie „Nieplanowane”. Wysoko postawiona pracownica aborcyjnej organizacji Planned Parenthood opowiadała o tym jak zrozumiała czym naprawdę jest aborcja i została działaczem pro-life. Spotkanie było częścią konferencji pt. „Formy wsparcia dla kobiet w ciąży znajdujących się w […]

Zakopane się nie daje

W Fundacji miało miejsce spotkanie z przedstawicielami gminy Zakopane. To jedyna gmina w Polsce, która od 10 lat odmawia wprowadzenia na swoim terenie systemu odbierania dzieci rodzicom na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rada Miasta Zakopane trwa na stanowisku, że nie będzie działać przeciw rodzinie, mimo powtarzających się gróźb rozwiązania rady przez wojewodę. […]

Sprawozdanie styczeń 2020

1-31 styczeń 2020 Liczba zgłoszeń:  21 Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7    Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci:   9 Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 5   Zgłaszają się do nas kobiety, które w konflikcie małżeńskim żeby dać nauczkę mężowi i postraszyć go, wzywają policję. Funkcjonariusze namawiają żeby kobieta założyła Niebieską Kartę.  Z […]

W TVP1 przeciw odbieraniu dzieci

W programie ,,Sprawa dla reportera” z naszym udziałem bulwersująca historia bezprawnego przekazania do adopcji dwóch dziewczynek, o które walczy rodzina biologiczna wspierana przez zastępczą. Kwintesencja urzędniczych nadużyć w odniesieniu do rodzin. Fundacja pomaga kilkuset rodzinom rocznie w podobnych sytuacjach.