Sprawozdanie kwiecień 2020

1-30 kwietnia 2020

Liczba zgłoszeń:  27

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6  

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci:  12

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 9

 

Skontaktowała się z nami samotna mama, która  wychowuje syna. Chłopiec ma orzeczone ADHD, był diagnozowany w szpitalu psychiatrycznym. Dziecko objęte jest opieką wielu specjalistów dzięki staraniom matki i finansowaniu ich przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Psychologowie pracują z chłopcem w miejscu jego zamieszkania. Od 3 lat do rodziny przydzielony jest asystent rodziny. Po bardzo burzliwej rozmowie z dyrektorem MOPS na temat rezygnacji z asystenta mama zwróciła się o pomoc do koordynatora Telefonu Wsparcia. Urzędnik wyraźnie dał do zrozumienia matce, że ma wykonywać wszelkie polecenia pracownika socjalnego, który zażądał  dokumentacji medycznej syna i poinformował, że kobieta  nie może zrezygnować z pomocy asystenta. Jeśli nie spełni żądań zostaną odebrane środki na specjalistów dla syna. Matka nie widzi sensu korzystania z pomocy asystenta, ponieważ jest to bardzo młody człowiek bez doświadczenia, nachodzi rodzinę bez zapowiedzi i sporządza notatki krzywdzące rodzinę.  Koordynator Telefonu Wsparcia poinformował matkę, że nie ma obowiązku korzystania z pomocy asystenta, a dokumentacja medyczna zawiera dane wrażliwe, których nie ma obowiązku ujawniać.

W czasie panującą epidemii Covid-19
– Do Fundacji zgłosiła się mama, której odebrano trójkę dzieci na wniosek kuratora  z powodu niewyremontowanego mieszkania. Co prawda rodzice dostosowali się do wytycznych kuratora, wykonali naprawę uszkodzonych ścian, kupili biureczka dla dzieci, ale sąd nie podjął trudu nadzoru warunków mieszkaniowych dzieci. Na podstawie decyzji sądu podjętej na posiedzeniu niejawnym bez udziału rodziców, na wniosek kuratora, który opierał swoją opinie o nieaktualną wiedzę o sytuacji rodzinnej. Rodzina została zaskoczona nieoczekiwanym przyjazdem służb w celu odebrania dzieci i umieszczeniu w rodzinie zastępczej. Lekarz i ratownicy ubrani w kombinezony sanitarne dokonali procedur medycznych, po czym kurator z pracownikami socjalnymi z zachowaniem reżimu sanitarnego odebrali rodzicom dzieci. Kurator wyraził zdziwienie ujrzawszy pozytywne zmiany jakie zaszły w mieszkaniu, ale było już za późno na odwrócenie sytuacji. Rodzice nie widzieli dzieci od miesiąca, bo rodzina zastępcza zachowuje wszystkie wymogi sanitarne a PCPR nie organizuje kontaktów z rodzicami biologicznymi. Jedyny kontakt z dziećmi rodzice mają raz w tygodniu przez telefon.
– sądy, Ośrodki Pomocy Społeczne bezpośrednie kontakty pracowników z rodzinami ograniczyły do niezbędnego minimum. Posiedzenia sądu ograniczone są  do spraw najbardziej pilnych wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki.
– Do Fundacji docierają rodzice z pytaniami o realizację kontaktów z dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu w okresie pandemii COVID-19. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. Brak realizacji tych postanowień może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej. Odmowa wykonania orzeczenia sądu dotyczy rodzin w kwarantannie. Do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek wciąż trafiają dzieci, także w trybie interwencyjnym.
– Tysiące dzieci jest alienowanych przez rodziny zastępcze, które tłumaczą panującą epidemią fakt izolowania dzieci od rodziców biologicznych.
Z dnia na dzień więzi między dziećmi, a rodzicami słabną.