Alienacja rodzicielska – dyżur prawnika

Telefon dla rodzin dotkniętych problemem Alienacji rodzicielskiej

 

Nasz ekspert, prawnik: Grzegorz Boryczewski

dyżury ŚRODA 18:00-20:00

tel.: 690 913 759

Alienacja rodzicielska:
– ograniczanie lub uniemożliwianie kontaktu dziecka z drugim rodzicem, wynikające jedynie z konfliktu między rodzicami, często wbrew postanowieniu sądu
– angażowanie dziecka w konflikt między rodzicami, żądanie od dziecka odrzucenia drugiego rodzica z powodu konfliktu miedzy rodzicami
– odcięcie drugiego rodzica od informacji o dziecku i uczestniczenia w jego życiu