Sprawozdanie lipiec 2020

1-31 lipca 2020  

Liczba zgłoszeń:  27  

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11     

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 9 

Opis wybranych historii

Coraz częściej o pomoc zwracają się do Fundacji rodziny zastępcze.  Jedna z nich zgłosiła się  z prośbą o zatrzymanie procedur adopcji zagranicznej. Rodzina zastępcza opiekuje się dwójką biologicznych dzieci i dwójką w pieczy. Rodzice zastępczy uważają, że chłopiec jest bardzo zżyty z nimi i taka decyzja sądu jest bardzo krzywdząca dla dziecka. Kobieta przyparta do muru, w lęku przed utratą pozostałych dzieci i utratą pracy, podpisała dokumenty wyrażające zgodę na adopcję chłopca. Dziecko przez dwa tygodnie było badane przez psychologów i integrowało się z nowymi rodzicami. Po przejściu wszystkich procedur adopcyjnych, kiedy wyrok uprawomocnił się, nowi rodzice adopcyjni zrezygnowali z dziecka. Chłopiec został umieszczony w pogotowiu opiekuńczym i znowu oczekuje na kolejnych kandydatów na rodziców. Niestety nie może wrócić już do kochających go rodziców zastępczych.