Ministerstwo Zdrowia odpowiada nam ws porodów rodzinnych

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na naszą prośbę o wsparcie dostępności porodów rodzinnych.
MZ w liście do Fundacji z 28 lipca br. przedstawiło warunki odbycia takiego porodu.
Przede wszystkim wiceminister Waldemar Kraska, podpisany pod listem do Fundacji podkreślił, że:
„w Polsce nie ma arbitralnego zakazu porodów rodzinnych”
Po drugie:
nie ma obowiązku posiadania przez osobę towarzyszącą rodzącej aktualnego  badania wkierunku COVID
„Konsultanci krajowi w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii wspólnie zrezygnowali z obligatoryjnego
wymogu okazywania przez osoby towarzyszące przy porodzie aktualnego wyniku testu w kierunku COVID-19″.
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło przy tym listę wymagań minimum (podkreślając, że ostateczna decyzja dopuszczenia do porodów rodzinnych należy do kierownictwa szpitala):
„Wskazane przez konsultantów minimum
w tym zakresie uwzględnia:
1. wypełnienie, przez osobę towarzyszącą, w trakcie porodu, ankiety
epidemiologicznej,
2. osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę
i rękawiczki,
3. rodząca w towarzystwie osoby bliskiej przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali
porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,
4. osoba towarzysząca może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu
i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,
5. osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć
w porodzie i wchodzić na teren szpitala.
Zalecenia te zostały uzgodnione z konsultantem krajowym w dziedzinie chorób
zakaźnych oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, jednocześnie uzyskały one
akceptację Ministerstwa Zdrowia. W związku z pojawieniem się interpretacji Zarządzenia
Prezesa NFZ Nr104/2020/DSOZ stosowna informacja została przekazana także do
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców włączyła się w dyskusję pomiędzy NFZ, które zaleca porody rodzinne, podkreślając że przeznaczyło ich organizowanie w czasie zagrożenia epidemiologicznego dodatkowe środki, a Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników, które domaga się ograniczenia porodów rodzinnych, atakując NFZ zarzutem nieetycznego zachowania.

Napisaliśmy: Pragniemy zauważyć, że stanowisko PTGiP jest sprzeczne nie tylko z prawami człowieka, ale również z logiką i zdrowym rozsądkiem, ponieważ co do zasady osoba towarzysząca w czasie porodu jest równocześnie osobą wspólnie zamieszkującą z rodzącą w okresie 14 dni przed porodem. Nie stwarza więc dodatkowego zagrożenia epidemiologicznego ani dla rodzącej ani dla dziecka ani dla personelu ani dla innych osób przebywających w szpitalu.

LIST FUNDACJI W SPRAWIE PORODÓW RODZINNYCH LIPIEC 2020

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA,PEŁNY TEKST