Z Rzecznikiem Praw Dziecka o odbieraniu dzieci bez wyroku sądu

Podczas spotkania się z nowym Rzecznikiem Praw Dziecka Mikołajem Pawlakiem przekazaliśmy nasze obserwacje dotyczące praktyki działania prawa rodzinnego, szczególnie w kwestii odbierania dzieci bez wyroku sądu. Mówiliśmy też o nierespektowaniu wyroków sądów w sprawie podziału opieką nad dziećmi w sytuacjach rozwodowych, co powoduje eskalację konfliktów między rodzicami.
Poprosiliśmy o wsparcie działań na rzecz poprawy warunków w szkołach: propagowanie kuchni na terenie szkół, likwidację nauki zmianowej czy poprawę warunków w świetlicach.