Gość.pl, Matematyczne rymowanki, 04.03.2019

Matematyczne rymowanki

Innym interesującym sposobem nauki mnożenia są matematyczne rymowanki. Bardzo ciekawa i inspirująca jest wydana pod koniec 2018 roku książka pt. „Tabliczka mnożenia w wierszykach”, którą napisał Tomasz Elbanowski. Jak sam twierdzi, książka powstała, bo jego dzieci niechętnie uczyły się tabliczki mnożenia. Aby to zmienić, autor wraz z całą rodziną tworzył rymowane, krótkie wierszyki, dzięki którym dzieciom łatwiej było zapamiętać działania i wyniki. Początkowo samodzielnie ilustrowane i wieszane na lodówce, w książce przybrały postać pięknych, kolorowych ilustracji autorstwa Małgorzaty Flis. Dzięki wierszykom dzieci mogą ćwiczyć dykcję, wzbogacić słownictwo i poprzez skojarzenia z konkretnymi sytuacjami zapamiętać tabliczkę mnożenia.

Na końcu książki znajdują się dwie ilustracje. Jedna z tradycyjną, kwadratową tabliczką, a druga z miniaturkami obrazków, które pomogą skojarzyć poszczególne działania z wynikami. Oprócz książki na wielu portalach internetowych poświęconych edukacji dzieci i młodzieży znaleźć można inne rymowanki pomocne w opanowaniu mnożenia.

Może warto spróbować takiej zabawy z dziećmi? W końcu nauka przez zabawę, szczególnie u młodszych, przynosi najlepsze rezultaty.

https://rodzina.wiara.pl/doc/5362518.Zabawa-w-mnozenie