Przeciw odbieraniu dzieci w Zakopanem

Uczestniczyliśmy dziś w pracach Rady Miasta Zakopane w dyskusji nad wdrożeniem Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przedstawiliśmy złe skutki jakie przyniosły przepisy pozwalające m.in. na odbieranie dzieci bez wyroku sądu. Zakopane to ostatnia gmina w Polsce, która nie zgodziła się na wprowadzenie antyrodzinnych przepisów. Nie odebrano tu ani jednego dziecka na podstawie art. 12a, czyli bez wyroku sądu. Przypomnijmy, że w całej Polsce odbiera się w ten sposób troje dzieci dziennie, około tysiąca rocznie. Często pochopnie. W takiej sytuacji powrót dziecka do rodziny zajmuje około roku. Nasza Fundacja pomaga w 300 podobnych sprawach rocznie.
Radni z Zakopanego przyjechali w styczniu ub.r. do Warszawy pomóc nam w dyskusji na temat konieczności zmiany antyrodzinnych przepisów. Teraz my przyjechaliśmy tutaj.