Sprawozdanie styczeń 2019

1-31 stycznia 2019
Liczba zgłoszeń: 24
Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 5
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11
Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 8

Opis wybranych spraw 

Przedszkole zgłosiło mamę czteroletniego chłopca do Ośrodka Pomocy społecznej, ponieważ dziecko ma próchnicę.
Kobieta robi co może, aby wyleczyć zęby dziecku, ale opór chłopca jest na tyle duży, że stomatolog zaproponował leczenie pod narkozą za ponad dwa tysiące złotych. Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzały rodzinę kontrolując jej codzienne życie. Pod naciskiem urzędników  matka podpisała kontrakt socjalny na realizację wsparcia asystenta rodzinnego. Kobieta nie wiedziała, że opieka asystenta nie jest obowiązkowa, ale bała się że OPS zgłosi ją do sądu rodzinnego. Po interwencji Fundacji Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansuje w połowie koszt leczenia zębów dziecka. Z naszą pomocą mama złożyła wniosek o rezygnację z pomocy asystenta, który codziennie nachodził rodzinę i burzył jej spokój i normalne funkcjonowanie.

Rodzice adopcyjni poprosili o pomoc Fundację zaniepokojeni informacjami płynącymi z ośrodka adopcyjnego o niemożliwości przysposobienia kolejnego dziecka. Małżonkowie są niezwykłymi rodzicami adopcyjnymi biorąc pod uwagę, że jedna para na sto decyduje się na przyjęcie dziecka niepełnosprawnego, jak było w przypadku adopcji pierwszego dziecka.
Od pierwszych chwil podjęcia decyzji o adopcji rodzice zakładali przysposobić dwójkę dzieci. Brak rzetelnej informacji ze strony ośrodka i niewłaściwe pokierowanie rodziców przyczynił się do powstania obecnej niejasnej sytuacji co do przyszłości rodziny i kolejnej adopcji.
Gdyby posiadali wiedzę, że przysposobienie kolejnego dziecka może przysporzyć im tyle trudności rodzice staraliby się od razu o dwójkę rodzeństwa i na początku procedury złożyliby taki wniosek. Małżonkowie są niezwykłymi rodzicami adopcyjnymi biorąc pod uwagę, że jedna para na sto decyduje się na przyjęcie dziecka niepełnosprawnego, jak było w przypadku adopcji pierwszego dziecka. Stworzyli mu szczęśliwą, pełną i stabilną rodzinę. Gotowi są zapewnić kolejnemu dziecku taką rodzinę i obdarzyć go troską i miłością.
Ośrodek adopcyjny od początku posiadał informację o planach małżeństwa dotyczących adopcji dwójki dzieci. Znając bardzo długi proces adopcji rodzice wielokrotnie nalegali na rozpoczęcie procedury przysposobienia drugiego dziecka. Ośrodek przesuwał w czasie rozpoczęcie adopcji kolejnego dziecka.
Kiedy nadszedł szczęśliwy dzień wydania decyzji sądu o adopcji upragnionego syna, rodzice niezwłocznie udali się do ośrodka adopcyjnego i ponownie zwrócili się prośbą o spotkanie w celu złożenia dokumentów o kwalifikacje na adopcję drugiego dziecka. Na spotkaniu z dyrektorem ośrodka otrzymali informację, że nie mają szansy na pozytywną opinię.
Argumenty, na które powołuje się dyrektor są niezrozumiałe, ponieważ sytuacja zdrowotna, socjalno-bytowa nie uległa zmianie od czasu ostatniej pozytywnej kwalifikacji rodziców na rodzinę adopcyjną i nie pojawiły się nowe przesłanki będące przeciwwskazaniem do pełnienia roli rodziny adopcyjnej. Główną przeszkodą jest wiek rodziców, który ze względu na długi proces adopcyjny nieubłaganie posuwa się do przodu zmniejszając szanse na adopcje. Dlatego prośba rodziców jest o zmniejszenie okresu oczekiwania na kolejną adopcję z 4 lat do 3 lat, co wydaje się realne ponieważ ośrodek zna już dobrze rodziców. Fundacja pomaga rodzinie w przyspieszeniu procedur adopcyjnych, pośredniczy w rozstrzygnięciu postępowania z korzyścią dla rodziny.