Zabiegamy o większy limit prądu dla rodzin

Szanowny Panie Senatorze!

Prosimy o pilną interwencję w celu ochrony rodzin, zwłaszcza wielodzietnych przed ubóstwem energetycznym. Planowana ochrona jest stanowczo niewystarczająca.
Od stycznia 2023 roku mają drastycznie wzrosnąć ceny energii. Parlament proceduje ustawę o ochronie odbiorców energii. Limit przewidziany dla rodzin wielodzietnych to 3 MWh rocznie. Niestety nie przewidziano powiązania limitu z liczbą dzieci wychowywanych w rodzinie.
Z badania przeprowadzonego przez Fundację wśród rodzin wynika, że zużycie prądu to średnio 2,5-3 MWh dla rodziny 2+2, a z każdym dzieckiem zużycie rośnie o około 0,5 MWh. Oznacza to, że duże rodziny z piątką, szóstką i większą liczbą dzieci znacznie przekroczą limit. Rodzin tych jest niewiele i z punktu widzenia wyzwań demograficznych są bardzo cenne. Tymczasem to na ich barki złożone zostanie udżwignięcie dopłat pozwalających na zachowanie niższych cen dla pozostałych gospodarstw domowych, w tym młodych osób świadomie samotnych tzw. singli. To skrajnie niesprawiedliwe rozwiązanie, długofalowo bardzo szkodliwe społecznie. Dla rodzin wielodzietnych oznacza to wprost zepchnięcie w ubóstwo energetyczne, ograniczenie podstawowych potrzeb życiowych takich jak ogrzewanie, zapewnienie czystych posiłków i czystej odzieży. To powrót do stereotypu brudnego, głodnego i wiecznie przeziębionego dziecka z rodziny wielodzietnej. Rodziny, które odpowiedziały na zachętę do decyzji o kolejnym dziecku oczekują konsekwentnej polityki państwa polskiego w tej sprawie.
Proponujemy wprowadzenie poprawki: W art. 3 pkt 1, ust 2. otrzymuje brzmienie: „o 500 kWh ponad limit 2 MWh, na każde wychowywane w rodzinie, uczące się dziecko do 26 roku życia.”
Planowane podwyżki wchodzą w życie za kilkadziesiąt dni. Czasu zostało bardzo niewiele. Dlatego prosimy o pilną interwencję w kierunku powiązania limitu zużycia prądu w cenach z 2022 r. z liczbą dzieci wychowywanych w rodzinie!

Z poważaniem Tomasz i Karolina Elbanowscy Fundacja Rzecznik Praw Rodziców