Sprawozdanie listopad 2020

1-30 listopada 2020 

Liczba zgłoszeń: 33  

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 9 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci 13 

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 11