Sprawozdanie październik 2020

1-31 października 2020  

Liczba zgłoszeń: 29  

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci 11` 

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 11