List do Ministra Edukacji Narodowej ws pani Aliny Sarneckiej

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się do Pana Ministra w sprawie pani Aliny Sarneckiej, która w ostatnich 20 latach służyła dobrze Ministerstwu Edukacji Narodowej i która poświęciła edukacji całe swoje życie zawodowe. Piszemy do Pana, ponieważ uważamy, że odwołanie pani Sarneckiej z funkcji Dyrektora Departamentu Programów, Podręczników i Innowacji jest efektem pomyłki, która przynieść może fatalne skutki. Pojawienie się w podręcznikach treści, do których Pani Minister zgłosił zastrzeżenia, jest efektem niefunkcjonalnej procedury recenzowania i zatwierdzania podręczników do użytku szkolnego. Podręcznik po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów MEN uzyskuje dopuszczenie do użytku z mocy prawa.
Wiemy, że pani dyrektor Sarnecka miała zastrzeżenia do istniejącej niefunkcjonalnej procedury. Jako urzędnik nie miała jednak narzędzi, które pozwalałyby na dopuszczanie lub niedopuszczanie podręczników do użytku.

Pani dyrektor Sarnecka, w powszechnej ocenie osób, które miały zaszczyt z nią pracować, w tym kilku ministrów rządów Prawa i Sprawiedliwości, oraz współpracować, jak niżej podpisani, jest człowiekiem niezwykle oddanym sprawie dobrej edukacji, człowiekiem z być może największą w Polsce wiedzą z zakresu funkcjonowania prawa edukacyjnego. Jest to osoba z poczuciem misji, której polska szkoła zawdzięcza wiele kluczowych i potrzebnych rozwiązań. Bardzo prosimy Pana Ministra o oddanie pani Alinie Sarneckiej sprawiedliwości w ocenie jej wieloletniej pracy oraz o umożliwienie dalszej pracy dla polskiej edukacji i umożliwienie Ministerstwu skorzystania z jej ogromnej wiedzy, energii i zaangażowania.

Jednocześnie prosimy o ponowną analizę niefunkcjonalnej procedury dopuszczania podręczników
i rozważenie jej zmiany.

z wyrazami szacunku,
Tomasz i Karolina Elbanowscy, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

Wojciech Wietrzyński, członek zespołu ekspertów MEN piszących podstawy programowe dla przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

Maria Gudro, rzeczoznawca MEN, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów SNaP
Dorota Dziamska, ekspert Fundacji Rzecznik Praw Rodziców oraz koordynator zespołu ekspertów MEN piszących podstawy programowe dla przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej