Właśnie wychodzimy z ministerstwa rodziny po kolejnym roboczym spotkaniu z minister Elżbieta Bojanowską na temat zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Jak wiecie od 8 lat obowiązuje w Polsce prawo na mocy dziecko może stracić każdy i to bez wyroku sądu, nawet na podstawie niesprawdzonego donosu czy złej woli urzędnika. Pomagamy rodzinom, w których życie państwo wkroczyło właśnie taki brutalny sposób. Każdego dnia w Polsce bez wyroku sądu odbierana jest kolejna trójka dzieci!
Od wielu miesięcy zabiegamy o zmianę tego antyrodzinnego prawa. Mamy ogromną nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli powiedzieć Wam, że rodziny stały się bardziej bezpieczne, że pracownik socjalny nie będzie miał nad nimi nieograniczonej władzy, i że dzieci nie będą bezdusznie wyrywane z rak matek tak jak to się stało na przykład w rodzinie Klaudii Rajchert.