Sprawozdanie Telefonu Wsparcia lipiec 2023

1-31 lipca 2023 

Liczba zgłoszeń: 29

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 9

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 13

Opis wybranych spraw

Rodzice dwójki nastolatków zgłosili się do Fundacji o pomoc w odzyskaniu córki, która obecnie przebywa w domu dziecka.  Podczas odrabiania lekcji, dziewczyna pokłóciła się z mamą. Kobieta straciła panowanie nad emocjami i wymierzyła klapsa. Nigdy wcześniej nie stosowała takich metod wychowawczych. 

Na następny dzień dziewczynka za namową koleżanki, udała się do psychologa szkolnego i rozżalona, pełna gniewu, poskarżyła się na rodziców, że stosują wobec niej przemoc. W złości dziecko chciało pogrążyć rodziców i przypisała im działania, których nie było. 

Psycholog w porozumieniu z pedagog,  wezwały policję i pogotowie. Po zbadaniu dziecka nie stwierdzono żadnych śladów przemocy, ale mimo to, nie informując rodziców, umieszczono ją w pieczy zastępczej.  Mama dziewczynki była nauczycielką w tej szkole i o całym zdarzeniu dowiedziała się od koleżanek. Matka proponowała funkcjonariuszom policji  umieszczenie dziecka w rodzinie u jej siostry. Policjanci oświadczyli, że rodzina nie jest im znana i nie mogą takim osobom powierzyć dziecka. Natomiast z automatu została założona rodzicom Niebieska Karta. 

Jak później opowiadała dziewczynka, pedagog obiecała jej, że pojedzie do domu dziecka tylko na 2 dni. Pomyślała, że w ten sposób ukarze rodziców i po dwóch dniach do nich wróci. Niestety tak się nie stało. Sąd nie widząc dziecka i rodziców w trybie natychmiastowym podjął decyzję o zabezpieczeniu dziecka w pieczy zastępczej. 

Dziewczynka zorientowała się, że została oszukana i zrozpaczona chciała jak najszybciej wrócić do rodziców. Rodzice podjęli działania, aby takie zdarzenie nie miało już więcej miejsca. Korzystają ze wsparcia i warsztatów, które mają na celu podniesienie ich kompetencji rodzicielskich. Na dzień dzisiejszy wszyscy chcą jednego, znów być razem i znów być pełną rodziną. Każdy dzień izolacji dziewczynki od rodziców to pogłębienie już istniejącej traumy co potwierdza w opinii psycholog.

Jak się okazało problemy z podejściem do nauki są również sygnalizowane przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Odwiedzają córkę codziennie w placówce. Część wakacji spędziła wraz z rodzicami w domu. Teraz starają się porozumieć z dyrektorką domu dziecka, aby ich córka mogła kontynuować dodatkowe zajęcia . Spotykają się z oporem ze strony dyrekcji.  Zapadła również decyzja o zmianie szkoły, co w tej sytuacji według rodziców, byłoby bardzo niewskazane. Wejście w nowe środowisko będzie dodatkową traumą dla dziecka.  W związku z brakiem porozumienia z dyrektorką, do sądu są kierowane wnioski, o zmianę decyzji i pozostawienie dziewczynki w dotychczasowej placówce oświatowej, oraz o kontynuowanie dodatkowych zajęć, m.in takich jak basen zalecany przez lekarzy.  Rodzice są w stałym kontakcie z Fundacją, ekspert nadaje kierunek działania rodziców, korzystają z naszych wskazówek i porad.

Gdyby w każdym przypadku sąd i inne instytucje chciały korygować błędy rodzicielskie i problemy dojrzewających dzieci, poprzez umieszczanie ich w pieczy zastępczej to musiałyby najprawdopodobniej połowę z nich odebrać spod opieki rodziców.