Dorota Dziamska ostrzega: Zeszyty w czerwone linie szkodzą

Opinia Doroty Dziamskiej (autorka podstawy programowej dla przedszkoli i klas 1-3, konsultanta metodycznego, dyrektora ośrodka kształcenia nauczycieli)
Nauka pisania w klasie pierwszej to nie lada wyzwanie dla uczniów, szczególnie gdy są nimi dzieci sześcioletnie.Pisanie jest jedną z najtrudniejszych złożonych umiejętności, której ćwiczenie wymaga systematyczności, małychkroków, prawidłowej metodycznej organizacji pracy oraz prawidłowych narzędzi jakimi są: dobry ołówek, długopis lubpióro, zeszyt gładki oraz zeszyt w tzw. trzy linie.- ołówek, długopis, pióro – narzędzia te powinny umożliwiać dziecku kreślenie, linii czy dowolnych znaków bezwysiłku (nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić, czy zakupione przez rodziców narzędzia spełniają taki warunek);- zeszyt gładki lub gładka kartka – w początkowej fazie pisania liter bezwzględnie potrzebne dziecku dowykonywania pierwszych prób kreślenia wskazanego przez nauczyciela kształtu. Pomaga dziecku weksperymentowaniu planowania ruchu, wyobrażania sobie ruchu. Kreślenie na gładkich kartkach umożliwia ćwiczeniezmniejszania wielkości znaków i liter do takich, które można już umieścić w liniaturze;- liniatura – zeszyt w trzy linie – w początkowym etapie nauki pisania służy do ćwiczeń w tzw. czytaniu liniatury.Czytanie liniatury to ćwiczenia i zabawy prowadzące do zrozumienia jej rytmicznego układu, rozróżniania cienkiej igrubej linii. Poznawanie linii cienkich i grubych oraz pól pomiędzy nimi powinno doprowadzić do rozumienia ichznaczenia zanim dziecko literę wpisze literę pierwszy raz w liniaturę.Do nauki pisania stosuje się liniaturę w jednolitym kolorze: czarnym, ciemnym granatowym lub grafitowymkontrastującym z białym tłem. Ponieważ producenci zeszytów odeszli od staranności druku i liniatura wmasowej produkcji zeszytów przestała być czytelna dla oka, pojawiły się na rynku nieuzasadnione naukowopropozycje pisania w liniaturze z liniami w dwóch kolorach, z czerwonym kolorem włącznie. To w potocznymrozumieniu ułatwienie dla dzieci jest w rzeczywistości utrudnieniem. Oko dziecka zamiast przyzwyczajać się dospokojnej pracy i koncentrować na pisaniu wykonuje dodatkową ciężką pracę związaną z percepcją koloru, copowoduje zmęczenie wzroku i utrudnia widzenie. Liniatura, która powinna pomagać w ukształtowaniu proporcjistawianych liter, staje się drażniącym, migoczącym neonem. Drażni oczy, a w przypadku niektórych dzieci zamieniasię w wielobarwną nieokreślona plamę. Dziecko nie widzi linii i nie rozumie ich funkcji.Drugim ułatwieniem dla dzieci młodszych stała się poszerzona i to znacznie liniatura. To także jest ułatwieniepozorne, bo poszerzona liniatura znacznie wzmaga napięcie mięśniowe i powoduje szybkie zmęczenie fizycznedziecka przy pisaniu. Liniaturę klasyczną adoptuje się wyłącznie do potrzeb dzieci z konkretnymi dysfunkcjami np.dla dzieci słabowidzących. Wówczas liniaturę czarną nieco powiększamy lub pole pomiędzy liniami grubymizaznaczamy niejaskrawym kolorem żółtym, który dobrze kontrastuje z czarnym.DRODZY RODZICE!Prawidłowa nauka pisania obejmuje przygotowanie dziecka do rozumienia klasycznej liniatury poprzez ćwiczeniaczytania liniatury.Dziecko zaczyna wpisywać znaki lub litery w liniaturę gdy jest do tego przygotowane, czyli gdy samodzielnie potrafiznaki i litery wykreślić na białej kartce papieru oraz zmniejszyć do takiego rozmiaru, który umożliwia ich stawianie wliniaturze.Nauczyciele w Polsce potrafią wskazać profesjonalne narzędzia potrzebne do nauki pisania. Niestety bardzo często na rynku wydawniczym pojawiają się nieprawidłowe zeszyty, czy ćwiczenia tzw. ułatwiacze, które powstały nie z uwagina opracowania naukowe badaczy i pedagogów zajmujących się nauką pisania, ale potocznego podejścia do edukacji z nastawieniem na cele biznesowe.

17517531 komentarzy77 udostępnieńLubię to!KomentarzUdostępnij