Sprawozdanie Telefonu Wsparcia styczeń 2022

1-31 stycznia 2022 

Liczba zgłoszeń: 25  

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 4  

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 10

Opis wybranych spraw:

Historia rodziny rozpoczęła się kilka lat temu, kiedy rodzice przeżywali kryzys małżeński i dochodziło do sprzeczek, kłótni, a w pewnym momencie również do interwencji policji. Na skutek zdarzeń rodzina została objęta nadzorem kuratorskim. Rodzice poddali się terapii i sytuacja w rodzinie uległa zmianie. Niestety nadzór kuratorski nadal trwał. W momencie, kiedy przyszło na świat kolejne dziecko, kurator zawnioskował o zabezpieczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Kiedy matka była już gotowa do wyjścia ze szpitala, położna poinformowała, że decyzją sądu dziecko musi pozostać w szpitalu i będzie przekazane do rodziny zastępczej. W tym samym czasie starszy chłopiec został zabezpieczony w rodzinie dziadków. Minęły 2 miesiące i pomimo składania kolejnych wniosków przez adwokata o zmianę postanowienia, ze strony sądu trwa milczenie. Rodzice widują niemowlę raz w tygodniu, natomiast starszego syna mogą odwiedzać w każdej wolnej chwili. Rodzice wraz z adwokatem i z pomocą Fundacji walczą o powrót dzieci do domu. Sprzeciwiają się decyzji sądu, ponieważ sprawozdanie kuratora jest niezgodne z prawdą, na co wskazują dowody w sprawie składane do sądu wraz z wnioskami dowodowymi. Rodzice mają już złożony w sądzie komplet dokumentów wraz z opiniami świadczącymi o prawidłowym sprawowaniu opieki nad dziećmi. Niestety sąd opieszale działa w sprawie, Fundacja pomaga rodzinie przyspieszyć powrót dzieci do domu.

Do Fundacji zgłosili się również rodzice 6-letniej dziewczynki, która choruje na atopowe zapalenie skóry. Po miesiącu pobytu w zerówce okazało się, że dziewczynka nie radzi sobie z nauką.

Zostało to odebrane przez szkołę jako zaniedbanie dziecka przez rodziców. W ramach pomocy uczniowi dyrektorka wraz z pedagogiem szkolnym przedstawiła szczegółowy harmonogram dnia szkolnego jaki ma obowiązywać dziewczynkę. Oprócz zajęć dodatkowych z pedagogiem i z logopedą rodzice zostali przymuszeni do korzystania bezpłatnych obiadów finansowanych przez gminę. Ponieważ dziewczynka jest alergikiem, rodzice nie zgodzili się na posiłki, nie chcąc narażać jej zdrowia. W konsekwencji kilka dni później rodzinę odwiedzili pracownicy MOPSu, przeprowadzili wywiad środowiskowy, podczas którego matka przyznała się, że kiedyś leczyła się na depresję. MOPS wymógł na matce wizytę u psychologa pracującego na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej i na podstawie jego opinii wydanej po kilkunastominutowej rozmowie, psycholog wystąpił do sądu rodzinnego o ustanowienie kuratora nad rodziną. Psycholog zasugerował, że kobieta może być chora psychicznie, a dziecko zostało opisane przez dyrektorkę szkoły jako opóźnione w rozwoju. Rodzice postanowili przenieść dziecko do innej placówki oświatowej. Fundacja włączyła się w sprawę sądową i nawiązała kontakt z kuratorem. Kurator przeprowadził wywiad środowiskowy i opisał w sprawozdaniu rodziców jako opiekunów spełniających prawidłowo swoje obowiązki rodzicielskie. Rodzice z pomocą koordynatora Telefonu Wsparcia przygotowali pozytywne opinie na swój temat i dołączyli je do akt sądowych. Na pierwszej rozprawie sąd umorzył postępowanie.