Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

ul. Oleńki 3

05-090 Dawidy Bankowe

biuro@rzecznikrodzicow.pl

www.rzecznikrodzicow.pl

KRS 0000347294

Warszawa, 19.01.2022

      Działając na rzecz Rodziców, którzy zgłosili się do Fundacji z prośbą o pomoc w sprawie ich dzieci uprawiających sporty gimnastyczne, wobec których Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego wprowadził obowiązek posiadania unijnego cyfrowego zaświadczenia Covid,  Fundacja  Rzecznik Praw Rodziców  domaga się wycofania podjętych w/w decyzji wprowadzonych uchwałą nr 169 z dnia  29 grudnia 2021 roku, która w rażący sposób narusza prawo.

     Uchwała ta ingeruje w kluczowe konstytucyjne gwarancje wolności osobistej człowieka, prawa do ochrony dóbr osobistych i w konstytucyjne gwarancje praw rodzicielskich: 

art. 47 Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. 

art.48 Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

    Zwracamy uwagę, że domaganie się danych w celu weryfikacji czy zawodnik spełnia obowiązek szczepienia narzucony bezprawnie przez Zarząd PZG oraz informacji, o jakich mowa w uchwale, stanowi niedopuszczalną próbę przetwarzania danych wrażliwych, dotyczących zdrowia, bez właściwej do tego podstawy prawnej (art. 9 ust. 1 tzw. ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych Parlamentu i Rady UE tzw. „RODO”).

Preparat medyczny na covid 19 niepoprawnie określany jako szczepionka, został wprowadzony warunkowo i jest w III fazie badań klinicznych planowanych do końca 2023 r.  Ponadto:

Wynika to z dokumentów urzędowych tj. charakterystyki produktu leczniczego dla  każdej z dopuszczonych do warunkowego stosowania na terenie RP szczepionek przeciwko covid-19 (vide: http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19).

     Czy w związku z pojawiającymi się informacjami o zapaleniu mięśnia sercowego i zakrzepicy u niektórych pacjentów po szczepieniu Zarząd PZG gotowy jest przyjąć odpowiedzialność prawną za przymuszanie do szczepień preparatem w fazie testu w razie wystąpienia poważnych skutków ubocznych? Czy PZG zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowań za niepożądane odczyny poszczepienne zawodnikom, którzy zostali poddani zabiegowi medycznemu, tylko dlatego że chcieli uczestniczyć w zawodach sportowych do których przygotowywali się przez miesiącami, a nawet latami. 

W związku z powyższym oczekujemy na pisemne stanowisko Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego w imieniu zaniepokojonych rodziców zawodników i mamy nadzieję, że Zarząd zaniecha szkodliwych działań uderzających w młodych utalentowanych sportowców. 

  Do wiadomości:

Rzecznik Praw Dziecka

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Kontroli i Nadzoru