Sprawozdanie maj 2021

1-31 maja 2021 

Liczba zgłoszeń: 21 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 4 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 7  

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 10 

Opis wybranych spraw

Objęliśmy pomocą młodą mamę w ciąży z Krakowa. Kobieta znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Ojciec dziecka wyrzucił ją z mieszkania, które wspólnie zamieszkiwali.  Nie miała gdzie się podziać, przez krótki czas pomieszkiwała po znajomych. Dziewczyna zgłosiła się do MOPSu o pomoc, ale niestety otrzymała informację, że w Gdyni brakuje wolnych miejsc w Domu Samotnej Matki i wysłano kobietę do Opola. Zrozpaczona przyszła mama zadzwoniła do Fundacji. Koordynator Telefonu Wsparcia znalazł miejsce w DSM w Gdańsku. Z naszą pomocą młoda mama złożyła w urzędzie gminy wniosek o mieszkanie socjalne.  

Nastolatka, najstarsza z piątki rodzeństwa, sprawiała rodzicom problemy wychowawcze. Nie chciała uczyć się, spotykała się z nieodpowiednim towarzystwem, wracała późno do domu. Zachowania dziewczynki spowodowały duże ograniczenia swobody narzucone przez rodziców. Nałożone kary na dziewczynę miały wyegzekwować od niej posłuszeństwo. Niestety nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. W odczuciu nastolatki była więziona w domu. Dziewczyna bardzo chciała wyprowadzić się do babci z nadzieją, że tam będzie miała więcej wolności, ale rodzice nie wyrażali zgody.Postanowiła  poskarżyć się na swoich rodziców psychologowi szkolnemu. Pracownik szkoły zgłosił sprawę do sądu rodzinnego. Natomiast sąd  zdecydował, że babcia będzie rodziną zastępczą dla nastolatki. Dziewczyna wyprowadziła się od rodziców. Po miesiącu ruszyła kolejna sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej do pozostałej czwórki dzieci. Rodzice zrozpaczeni zadzwonili do Fundacji. Koordynator wytłumaczył  sytuację w jakiej znalazła się rodzina, czego mogą oczekiwać w najbliższym czasie. Z pomocą koordynatora rodzice skompletowali dobre opinie na swój temat, dokumentację o osiągnięciach dzieci i dołączyli do akt sprawy. Termin Posiedzenia został przesunięty, więc rodzice zyskali na czasie, mogli lepiej przygotować się do sprawy. Sędzia zapoznał się z aktami sprawy, sprawozdaniem kuratorskim i opinią Fundacji. Wydał postanowienie o pozostawieniu dzieci przy rodzicach, najstarsza córka nadal ma być pod opieką babci.  Rodzice zostali zobligowani do ukończenia warsztatów kompetencji rodzicielskich.