Sprawozdanie marzec 2021

1-31 marca 2021 

Liczba zgłoszeń:  23 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 7  

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 10 

Opis wybranych spraw

Zdarza się, że pomocy w Fundacji  szukają również pracownicy ośrodka pomocy społecznej. W takiej trudnej sytuacji znalazła się mama nastolatki, z zawodu pracownik socjalny. Zgłosiła się do Fundacji o pomoc w odzyskaniu córki. Dziewczynka sprawiała kłopoty wychowawcze i nie realizowała obowiązku szkolnego. Pedagog szkolny zgłosił rodzinę do sądu rodzinnego.  W trybie natychmiastowym dziecko zostało umieszczone w pogotowiu opiekuńczym na czas trwania postępowania.  Z pomocą Koordynatora Telefonu Wsparcia kobieta walczy o powrót dziecka do domu.  Matka zbiera opinie w swoim środowisku chcąc udowodnić przed sądem, że jest dobrym rodzicem. 

Warszawskie przedszkole zgłosiło matkę do sądu rodzinnego  z powodu podejrzenia przemocy w domu. Psycholog wysnuł przypuszczenia o rzekomej przemocy domowej na podstawie opowieści 3-letniego dziecka. Chłopiec był smutny, bo mama nie pozwoliła zabrać do przedszkola ulubionej zabawki. Bez zgody rodzica, pracownik przedszkola przesłuchał  chłopca sugerując mu, że mama na niego krzyczy, co dziecko potwierdziło. Koordynator telefonu wsparcia przygotował mamę do rozprawy sądowej, która zakończyła się na pierwszym posiedzeniu w związku z licznymi dobrymi opiniami, które mama zebrała z pomocą koordynatora Telefonu Wsparcia oraz z braku dowodów na przemoc domową.