Sprawozdanie styczeń 2021

1-31 stycznia 2021

Liczba zgłoszeń: 26

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 3

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 9

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 14