Sprawozdanie grudzień 2020

1-31 grudnia 2020 

Liczba zgłoszeń: 22  

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie : 7 

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 9