Nasz apel do rządu „Wypuście dzieci z domu na ferie!” „Konsultujcie ograniczenia!”

Szanowny Panie Premierze!

W związku z zakazaniem dzieciom samodzielnego wychodzenia z domu przed godziną 16:00 oraz bardzo licznymi prośbami rodziców do Fundacji o przeciwdziałanie temu zakazowi, zwracamy się do Pana
z gorącym apelem o zniesienie ograniczenia, które uniemożliwia najmłodszym pobyt na słońcu i ruch w czasie ferii.

W naszej strefie geograficznej w porze zimowej jesteśmy jako populacja narażeni na niedobory witaminy D, która także ma wpływ na odporność. Oprócz tego ciemność, która panuje przez większość doby, ma negatywny wpływ na psychikę. Wielomiesięczna izolacja, stres związany z edukacją zdalną, brak kontaktu z rówieśnikami, brak wyjazdów, rozrywek, wakacji i ferii to czynniki, które mocno obciążają psychikę dzieci. Biorąc pod uwagę kryzys w psychiatrii dziecięcej sytuacja jest alarmująca. Ograniczenie dzieciom ruchu i pobytu na słońcu w czasie ferii jest nie tylko niepotrzebne, ale i wysoce szkodliwe. Dlatego zwracamy się o jak najpilniejszą zmianę przepisów.

Jednocześnie domagamy się pilnego powołanie szerokiego grona konsultantów kolejnych zmian w prawie, ze środowisk rodzicielskich oraz innych grup, których dotyczą wprowadzane ograniczenia. Decyzje dotyczące całego społeczeństwa wymagają szerokiej perspektywy, nie zawężonej jedynie do medycznego punktu widzenia.

Z wyrazami szacunku
Karolina i Tomasz Elbanowscy
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców