Nasi eksperci w podstolikach Okrągłego Stołu Oświatowego

Trwają właśnie obrady podstolików Okrągłego Stołu Oświatowego w Warszawie. Fundację Rzecznik Praw Rodziców reprezentują Dorota Dziamska. Maria Gudro-Homicka i Aleksandra Medoń-Prucnal, nasi eksperci ze środowiska nauczycielskiego, którzy brali udział w pracach Okrągłego Stołu również 30 kwietnia.
Stanowisko Fundacji w skrócie brzmi: Doceniamy pozytywną zmianę z pozostawieniem sześciolatków w przedszkolach oraz przywróceniem dłuższego liceum i podstawówki, ale także widzimy konieczność rozpoczęcia długofalowej pracy nad zupełnie nowym ustrojem szkolnym, w zakresie
1) sformułowania dokładnie opisanego celu działania systemu edukacji jakim jest dobro dziecka,
2) zmiany finansowania (bon oświatowy) i wynagrodzeń nauczycieli,
3) skończenia z testomanią reprezentowaną przez egzaminy organizowane przez CKE,
4) poprawy warunków w szkołach (żywienie, lekkie plecaki, likwidacja zmianowości, poprawa transportu i świetlic),
5) zmiany metod pracy z uczniem, w kierunku unowocześniania i indywidualizacji (stworzenie indywidualnych ścieżek rozwojowych dla uczniów uczących się szybciej lub wolniej),
6) uproszczenia i doprecyzowania prawa oświatowego,
7) dalszego wzmocnienia roli wychowawczej szkoły.
Trzeba zaprosić do tych działań naukowców badających ustrój szkolny od lat oraz nauczycieli praktyków, którzy ucząc, potykają się o niedogodności i absurdy obecnego systemu oświaty.

 

Dokładny opis naszych postulatów: https://rzecznikrodzicow.pl/2019/05/postulaty-3-maja-stanowisko-fundacji-rzecznik-praw-rodzicow-na-okragly-stol-oswiatowy-maj-2019/