Sprawozdanie listopad 2018

1-30 listopada 2018

Liczba zgłoszeń:  21

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci:   5

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci:   7

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 9

 

Opis wybranych spraw 

Rodzice wychowują trzynastoletniego chłopca z ADHD. Zwracają uwagę na fakt, że szkoła do której chłopiec chodzi nie realizuje zaleceń lekarzy psychiatry i psychologa, tylko skupia się na sporządzaniu notatek ze zdarzeń, w których uczeń zachowuje się nagannie.  Rodzice już dwukrotnie mieli sprawę w sądzie opiekuńczym o demoralizację na wniosek szkoły. Sąd nie widzi potrzeby objęcia rodziny nadzorem kuratorskim, ponieważ rodzice prawidłowo wykonują obowiązki rodzicielskie. Syn nie przejawia agresji fizycznej, realizuje obowiązek szkolny, nie ma problemu z używkami. Jedynie nie wykonuje poleceń nauczycieli co skutkuje wieloma skargami i obniżeniem oceny z zachowania, a w konsekwencji uznaniem zdarzeń za demoralizację. Szkoła skrupulatnie informuje sąd opiekuńczy o zachowaniu chłopca. Przewinienia ucznia to głównie żarty podczas lekcji, np. udawanie diabła podczas religii co kończy się notatką służbową. Przy nawarstwieniu takich zdarzeń, do sądu sukcesywnie spływają informacje o złym zachowaniu dziecka. Rodzice bojąc się, że syn trafi do ośrodka wychowawczego zgłosili się do Fundacji o wsparcie ich w trudnym położeniu. Jesteśmy w kontakcie ze szkołą i rodzicami. Interwencja Fundacji poprawiła sytuację ucznia.