Wielka siostra, Gość.pl, 30.11.2017

– W świetle tej ustawy pielęgniarka staje się dla rodziny oficerem prowadzącym – alarmuje Karolina Elbanowska z fundacji Rzecznik Praw Rodziców. – Wiele jest w niej odniesień do kontrowersyjnej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
https://www.gosc.pl/doc/4346439.Wielka-siostra

Trwa nagonka na rodziców noworodka z Białogardu.

Przed godziną skończyło się posiedzenie sądu, który miał zdecydować o ograniczeniu praw rodzicielskich. Podczas 6 godzin posiedzenia nie przesłuchano ojca dziecka. Przewlekanie postępowania sądowego w tak oczywistej sprawie nosi cechy prześladowania rodziców. Podobny charakter noszą oskarżające materiały w mediach.
Głównym zarzutem stawianym rodzicom jest brak zgody na podanie wit K w iniekcji (zgadzali się na podanie doustne), co jest zabiegiem profilaktycznym oraz brak zgody na umycie dziecka tuż po porodzie (pozostawienie dziecka w mazi płodowej nawet przez kilka dni jest standardem w szpitalach w Warszawie).
Rodzice zostali potraktowani w sposób skandaliczny, w 2 godziny po porodzie szpital zgłosił ich do sądu rodzinnego a gdy opuścili szpital pod 2 dniach rozpoczęto obławę policyjną w trzech powiatach (!).
Nasza Fundacja od początku stanęła w obronie rodziców. Wydaliśmy Oświadczenie, z opinią pediatry, kiedy rodzice byli ścigani i skontaktowaliśmy się z komendantem policji w Białogardzie, prosząc o łagodne podejście do rodziny. Przesłaliśmy opinię w obronie rodziny do sądu, na wrześniową i dzisiejszą sprawę oraz zdobyliśmy opinię pediatry o tym, że podanie wit K to zabieg profilaktyczny a nie ratujący życie.

Zapytanie ofertowe

K. ELBANOWSKA O SYTUACJI ZE SZPITALA W BIAŁOGARDZIE: NIEBEZPIECZNY PRECEDENS, KTÓRY PODWAŻA ROLĘ RODZICÓW WOBEC SWOICH DZIECI

– Nie może być tak, że w sytuacji, kiedy nie ma bezpośredniego zagrożenia zdrowia, ani życia dziecka, lekarze w sposób tak brutalny ingerują w życie rodziny. Rodzice mają prawo do wyczerpującej wiadomości o wszystkich procedurach podejmowanych wobec ich dzieci. Mają prawo ich odmówić. Ubezwłasnowolnienie ich sądem i kuratorem przez szpital jest niedopuszczalne. Rodzice ci chcieli jak najlepiej dla swojego dziecka, to szpital skompromitował się nieznajomością w kwestii najnowszych wytycznych opieki nad noworodkiem. Chociażby w kwestii tego, że nie obmywa się w tej chwili noworodka po porodzie z mazi płodowej –akcentowała Karolina Elbanowska.
http://www.radiomaryja.pl/informacje/k-elbanowska-o-sytuacji-ze-szpitala-bialogardzie-niebezpieczny-precedens-ktory-podwaza-role-rodzicow-wobec-swoich-dzieci/

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców stanęła po stronie rodziców z Białogardu, Polskie Radio Koszalin, 17.09.2017

Fundacja wyraziła stanowczy sprzeciw wobec sposobu, w jaki potraktowano rodziców noworodka w Białogardzie. Uważa też, że nie było konieczności, aby ograniczać im prawa rodzicielskie.
http://www.prk24.pl/34026870/fundacja-rzecznik-praw-rodzicow-stanela-po-stronie-rodzicow-z-bialogardu

W obronie rodziców noworodka z Białogardu – oświadczenie

Oświadczenie Fundacji Rzecznik Praw Rodziców

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sposobu w jaki potraktowano rodziców noworodka w Białogardzie. Z wypowiedzi rzecznika szpitala absolutnie nie wynika aby konieczna była interwencja sądu i policji ani ograniczanie praw rodzicielskich. W świetle przedstawionych publicznie faktów działania instytucji wydają się brutalną, nieuzasadnioną ingerencją w prawa rodziców i dziecka gwarantowanych art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej.

Opinia publiczna zaalarmowana hasłem, że „Rodzice porwali ze szpitala wcześniaka” powinna otrzymać następujące wyjaśnienie:
– Ciąża w 37 tygodniu określana jest jako donoszona. Nazywanie takiego dziecka „wcześniakiem” z pewnością podgrzewa nastroje przeciwko rodzinie. Tymczasem trzeba pamiętać że tzw. „termin porodu” wyznaczany jest przez lekarza co do zasady jedynie orientacyjnie.
Z doniesień medialnych nie wynika aby dziecko potrzebowało specjalnego wsparcia medycznego, np. w oddychaniu co w przypadku wcześniaków jest z zasady koniecznością.

– Zarzut że rodzice nie pozwolili na zabiegi higieniczne, takie jak wytarcie z mazi płodowej i kąpiel jest najbardziej bulwersujący w całej sprawie. Matka która odmówiła kąpieli dziecka przedstawiana jest w niektórych mediach jako „szalona”.
Warto uświadomić opinii publicznej że podczas gdy szpital w Białogardzie wzywa w tej sprawie sąd, szpitale w Warszawie już dawno odeszły od standardowych kąpieli noworodków.
Maź płodowa stanowi najlepszą naturalną ochronę dla bardzo wrażliwej skóry noworodka, dlatego opóźnienie pierwszej kąpieli jest jak najbardziej wskazane. Nowoczesne podejście do porodu i opieki nad noworodkiem oznacza dziś w wielu kwestiach powrót do natury, np. zalecane jest by noworodek miał po porodzie niezakłócony kontakt skóra do skóry z matką. W tym kontekście wyśmiewanie przez media „szalonych eko- rodziców” jest zupełnie nietrafione. Zaś nagonka ze strony szpitala na rodziców każe zapytać o to czy personel w nim zatrudniony jest na bieżąco z nowoczesnymi standardami opieki nad noworodkiem.

– Warto też wyjaśnić czym jest zabieg Credego. Nie jest to z pewnością procedura ratująca życie. Polega on na wkropieniu do oczu noworodka roztworu azotanu srebra, co może powodować chemiczne podrażnienie jego wrażliwych oczu. Stosowano go w XIX wieku, gdy nie było jeszcze antybiotyków a dzieciom w czasie porodu groziło zarażenie rzeżączką. Jego stosowanie uważane jest obecnie za dyskusyjne podczas gdy leczenie ropiejących oczu niemowlęcia mlekiem matki (siarą) jest zalecane przez wielu pediatrów, ponieważ w kobiecym pokarmie występują przeciwciała działające jak naturalny antybiotyk.

– Wielu rodziców odmawia szczepienia swoich dzieci i nie są im z tego powodu ograniczane prawa rodzicielskie. To że rodzice odmówili zaszczepienia noworodka, nie oznacza, że jego życie jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Prawdopodobieństwo zarażenia jedną z chorób takich jak np. żółtaczka jest niewielkie. Trzeba też dodać że szpitale w Warszawie dopuszczają by dziecko zostało zaszczepione nie po porodzie ale dopiero w dniu wypisu do domu.

– Witamina K, podawana jest noworodkom profilaktycznie.

– Kobieta ma prawo odmówić karmienia dziecka mieszanką, ma prawo do karmienia naturalnego. Dziecko w pierwszych dobach życia najczęściej nie potrzebuje sztucznego dokarmiania, wystarczy mu nawet niewielka ilość mleka mamy.

W świetle podanych do publicznej wiadomości faktów oburzenie budzi postawa personelu szpitala, który z tak błahych pobudek zaszczuwa młodą rodzinę. Urządzanie policyjnej obławy i medialnej nagonki na kobietę w połogu stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa noworodka. W tym kontekście to nie rodzice a występujące przeciw nim instytucje powinny odpowiadać za sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia noworodka.

Karolina Elbanowska
Fundacji Rzecznik Praw Rodziców

konsultacja medyczna: pediatra dr n med Teresa Kibalenko – Nowak


Po opuszczeniu szpitala przez rodziców z noworodkiem została na nich zorganizowania obława policyjna z blokadą dróg w trzech powiatach.
Karolina Elbanowska, Prezes Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, w rozmowie telefonicznej z Komendantem Powiatowym Policji w Białogardzie prosiła o powstrzymanie tego typu działań, które mogą stanowić zagrożenie dla rodziny i dla bezpieczeństwa noworodka, którego rodzice nie są przestępcami.
Komendant powiatowy zapewnił o zdjęciu blokady dróg.

Tomasz Elbanowski o referendum edukacyjnym – Publicystyka – rp.pl, 06.06.2017

Dawni zagorzali przeciwnicy referendum, politycy Platformy i działacze związkowi, ze swoimi podkradzionymi hasłami o „woli rodziców” i „wolnym wyborze” są dziś śmieszni – pisze prezes stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.
https://www.rp.pl/Publicystyka/306059882-Tomasz-Elbanowski-o-referendum-edukacyjnym.html

Elbanowska o protestach kobiet, Polsat News, 08.03.2017

– Poziom wydarzenia daje (mężczyznom – red.) argumenty przekonania o ich wyższości intelektualnej. Pokazy są gimbazjalne – skomentowała strajk kobiet w programie „Gość Wydarzeń” Karolina Elbanowska ze stowarzyszenia „Rzecznik praw rodziców”. Zgodziła się za to z postulatem strajkujących kobiet o utrzymaniu standardów opieki okołoporodowej. – W tej sprawie będziemy trzymać rękę na pulsie – mówiła.
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-03-08/hasla-gimbazjalne-i-kompromitujace-elbanowska-o-protestach-kobiet/

Szokujące ustalenia Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Super Nowości 24, 02.11.2017

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców ostrzega, że rząd szykuje kontrowersyjne narzędzie władzy nad rodzinami.
Ministerstwo Zdrowia chce od września 2018 r. wprowadzić w życie przepisy tworzące gigantyczny system kontroli wszystkich rodzin dzieci szkolnych w Polsce.