K. ELBANOWSKA O SYTUACJI ZE SZPITALA W BIAŁOGARDZIE: NIEBEZPIECZNY PRECEDENS, KTÓRY PODWAŻA ROLĘ RODZICÓW WOBEC SWOICH DZIECI

– Nie może być tak, że w sytuacji, kiedy nie ma bezpośredniego zagrożenia zdrowia, ani życia dziecka, lekarze w sposób tak brutalny ingerują w życie rodziny. Rodzice mają prawo do wyczerpującej wiadomości o wszystkich procedurach podejmowanych wobec ich dzieci. Mają prawo ich odmówić. Ubezwłasnowolnienie ich sądem i kuratorem przez szpital jest niedopuszczalne. Rodzice ci chcieli jak najlepiej dla swojego dziecka, to szpital skompromitował się nieznajomością w kwestii najnowszych wytycznych opieki nad noworodkiem. Chociażby w kwestii tego, że nie obmywa się w tej chwili noworodka po porodzie z mazi płodowej –akcentowała Karolina Elbanowska.
http://www.radiomaryja.pl/informacje/k-elbanowska-o-sytuacji-ze-szpitala-bialogardzie-niebezpieczny-precedens-ktory-podwaza-role-rodzicow-wobec-swoich-dzieci/