Sprawozdanie Telefonu Wsparcia listopad 2023

1-30 listopada 2023 

Liczba zgłoszeń: 26

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 5 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 10