Sprawozdanie Telefonu Wsparcia marzec 2023

1-31 marca 2023 

Liczba zgłoszeń: 27

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 8 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 12

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 7

Opis spraw

Z południa Polski rodzina wielodzietna z szóstką dzieci (w tym dwoje już dorosłych) zwróciła się o pomoc do Fundacji. Czwórka młodszych została umieszczona w pieczy zastępczej z powodu złych warunków lokalowych m.in. braku łazienki.  Rodzice od dwóch lat walczą o powrót dzieci do domu. Rodzina zastępcza utrudnia kontakty z dziećmi. Zabiera telefony, nagrywa rozmowy dzieci z rodzicami, przegląda korespondencję w telefonach. Angażuje starszego syna w remont domu, młodszą ośmioletnią dziewczynkę wysyła po zakupy przez bardzo ruchliwą ulicę. Rodzice biologiczni są bardzo zaniepokojeni sygnałami, które docierają od dzieci. Matka zastępcza robi wszystko, żeby dzieci nie wróciły do rodziny biologicznej. W sprawy włączył się również Rzecznik Praw Dziecka. Opinia Zespołu Specjalistów Sądowych jest korzystna dla rodziców, ponadto ukończyli oni warsztaty umiejętności wychowawczych, ale wciąż brak jest porozumienia z matką zastępczą i  z koordynatorem pieczy zastępczej. Odkąd Fundacja włączyła się w sprawę sędzia zmieniła nastawienie do rodziców, wysłuchała ich argumentów i zapoznała się z przedstawionymi w sądzie dowodami, które dotychczas nie były brane pod uwagę. Dzieci chcą wrócić do domu, tęsknią za rodzicami. Pojawiła się nadzieja na powrót dzieci do rodziców. Teraz oczekujemy zgody sądu na pierwszy od dwóch lat urlop świąteczny z rodzicami. W kwietniu ma odbyć się ostateczna rozprawa po zapoznaniu się z dodatkowymi dowodami w sprawie przemawiającymi za rodzicami.

Sąd Rodzinny w małej miejscowości na północy Polski,  w wyniku doniesień pracownika socjalnego i kuratora postanowił umieścić  trójkę dzieci w pieczy zastępczej.  Rodzice nawiązali kontakt z Fundacją jeszcze w 2022r, poprosili o wsparcie i pomoc w odzyskaniu dzieci, które są mocno związane z rodzicami. Tęsknią za domem rodzinnym i zgłaszają liczne niewłaściwe zachowania opiekunów zastępczych w stosunku do rodzeństwa. Ukierunkowani przez koordynatora Telefonu Wsparcia,  rodzice wykonali zalecenia asystenta rodziny, pracownika socjalnego i kuratora – odbyli warsztaty podniesienia kompetencji rodzicielskich,  zadbali o poprawienie warunków  mieszkaniowych, wykonali remont i kupili nowe meble. Pomimo tego,  sąd wydał postanowienie końcowe o pozostawieniu dzieci w pieczy zastępczej.  Obecnie opracowywany jest projekt apelacji od orzeczenia. Rodzice pozostają w kontakcie z Fundacją wypełniając zalecenia i wskazówki przekazywane przez koordynatora, między innymi dotyczące realizacji spotkań z dziećmi,  najlepszy dla nich sposób oraz aby sąd nie miał wątpliwości co do najlepszych intencji i umiejętności rodzicielskich. Fundacja przygotowuje pismo do Sądu Okręgowego w tej sprawie i przekaże gdy zostanie ustalony termin rozprawy apelacyjnej.